top of page
  • vigdis30

Sommerferien er over- Dette skjer på Viknaslipen;

Sommerferien 2021 er lagt bak oss og det er så langt 17 kvinner og menn tilbake på Viknaslipen. Flere i arbeidsstokken kommer fortløpende på plass, og det er med stor glede vi i høst tilbyr norskkurs i arbeidstiden for våre faste ansatte som ikke behersker språket helt. Dette mener vi er en investering både med tanke på arbeidsmiljø og HMS.


I høst har vi 2 nye lærlinger sammen med oss, og vi har startet innkjøring med faglig ledere. Viktig at alt av HMS og verktøyhåndtering sitter som et godt grunnlag til videre arbeid på Viknaslipen AS. Totalt nå så har vi tre lærlinger og forventer en lærling til etter nyttår. Vi ønker å øke vår synlighet i Ytre Namdal og vi ser at arbeidet vi allerede har gjort med tanke på rekruttering virker. Vi skal bli ENDA bedre!


Status bygg 57: Alle delmål før sommeren ble innfridd takket være døkti folk, og vi ser for oss maling i uke 36 før det blir sjøsetting i uke 38-Da blir det selvsagt sjøsettingsfest i Hansvika, Vigdis har lovt blåskjell i tillegg til krabbe på menyen. Vi gler oss!Status bygg 59: Styrhuset er godt i gang og aluminium er på plass og vi setter fullt fokus fremover. Tett dialog med tegnekontor og reder nå for å være sikker på de siste detaljene er på plass mens det enda er rom for justeringer som f.eks plassering av kraner.


(solbrillene er brukt som effekt under bildesekvens og går ikke under kategorien verneutstyr :P )

bottom of page