top of page
  • vigdis30

Fra diesel til grønt

Med dagens utvikling og forventninger mot et grønt skifte kan man fort oppleve at utstyr og fartøy får kortere levetid enn planlagt. Som et godt bidrag til det grønne skiftet tilbyr Viknaslipen i samarbeid med Frydenbø industri og Marin Design en løsning der mindre dieseldrevne fartøyer kan gjøres om til en unik hybridløsning som ikke krever store ombygginger eller gir begrensninger på arbeidsoppgaver eller rekkevidde.


Sinkaberg Hansen iverksetter nå hybrid inline retro-fit fremdriftsløsning på deres servicebåt Brønnøyværingen, et tradisjonelt ettskrogs fartøy på 10 meter. Konsernsjef Svein Gustav Sinkaberg verdsetter at selskapet jobber i et bredtspekter for økt bærekraft. "rask igangsetting av faktiske bidrag til det grønne skiftet er vår strategi. Akkurat denne satsingen vil bli en pilot for fremtidige investeringer i Sinkaberg hansen AS"

Brønnøyværingen er ankommet Viknaslipen og har tatt plass i nedre hall klar for ombygging til hybrid drift.Hva innebærer Inline retro-fit klimamessig?

Beregninger for Brønnøyværingen viser mer enn et halvert dieselforbruk, fra 90.000 til om lag 44.000 liter per år. Betydelig for miljøet, og de som opererer båten vil få en mer stille arbeidsdag. Inline i sammenhengen betyr at en ny elektromotor står på samme aksling som dieselmotoren, slik at brukerne opplever en så sømløs overgang mellom fremdriftskildene som mulig. For å redusere kostnadene ved å "bytte motor" er løsningen konstruert slik at man ikke trenger å flytte eller skifte eksisterende dieselmotor eller akselsystemer i fartøyet.

"Erfaringene blir interessante å følge, og vi har flere tilsvarende båter klare for modifisering. Lavere driftsutgifter er åpenbart, men også stor besparelse i vedlikehold", sier teknisk leder i Sinkaberg Hansen Hallgeir Pedersen.

Frydenbø Inline retro-fit er en bærekraftig fremdriftsløsning som sørger for optimal utnyttelse av energi og gir store besparelser i drivstoff-utgifter, reduserer antall driftstimer og maksimal utnyttelse av virkningsgrad på motor gir også besparelser i forhold til utvidet levetid- samt reduserte kostnader relatert til service og vedlikehold på den konvensjonelle dieselmotoren.

"Elektromotoren er spesielt utvalgt på grunn av høy driftsikkerhet og effektivitet", sier John magne Kårstad fra Frydenbø Industri.

Brønnøyværingen er en av 5 servicebåter Sinkaberg Hansen bestilte hos Viknaslipen i 2015, båtene ble innsatt med FPT N60 370-motorer med HVP83-gir levert av Frydenbø Industri og Helset 3H70 900 propellanlegg. Våren 2018 vedtok IMO, den internasjonale sjøfartsorganisasjonen en ambisjon om at klimagassutslipp fra skipsfart minst skal halveres innen 2050, samt deretter nå null så raskt som mulig. Vi på Viknaslipen er stolte av å være en aktør i det grønne skiftet og takket være et mangeåring godt samarbeid med Frydenbø Industri nå kan iverksette Inline retro-fit på Sinkaberg Hansen`s Brønnøyværingen.


"Vi synes det er svært spennende å være med på og utvikle båter vi tidligere har bygd og ta de med inn i fremtiden rustet for å delta i det grønne skiftet". Mikal Nordheim, Viknaslipen AS.

Se også:Comments