top of page
  • vigdis30

Bygg 56 MS Havbåra overlevert til reder Gudmund Rognan

Byggeperioden startet i november 2019 og nå er båten ferdig. Til tross for 1,5 årsverk i karantene gjennom hele 2020 er vi stolte av å levere en så stor ordre til avtalt tid, sier daglig leder Einar Engesvik. Gudmund Rognan sier at det har vært en glede å samarbeide med Viknaslipen gjennom denne prosessen og problemer er blitt løst fortløpende. Arbeidsstokken her i Hansvika kommer fra store deler av verden men det er en sammenspleiset gjeng, og miljøet preges av yrkesstolthet og humor. Alt er produsert her i Hansvika eller i Myre og har resultert i et flott produkt. Båten er rigget for garn og line.


bottom of page