top of page
  • Viknaslipen AS

BN 44 VIKABAS

Viknaslipen AS i Rørvik overleverte fredag 31. august byggenummer 44 Vikabas til rederiet Vikahav AS i Roan.


Vikabas er det største fartøyet som er produsert ved Viknaslipen, og er et toppmoderne redskap skreddersydd rederiets arbeidsoppgaver for oppdrettere langs Trøndelagskysten.

Med sine 19 meters lengde, åtte meters bredde, tre rom på 50m3 for transport av levende rensefisk, 3 FNC vaske-ROV til vasking av nøter og tre kraner er båten klar til å håndtere de fleste utfordringer.


Vi måtte være med på satsinga innen næringa, og Vikabas er bygd for å møte framtidas krav, fortalte reder Frode Viken dagen før overleveringen.Med en byggetid på nesten 19 måneder er dette også den mest avanserte båten vi har produsert i Hansvika, og med en lengde på over 15 meter har Sjøfartsdirektoratet vært her på jevnlig kontroll av byggeprosessen.


Viknaslipen har for tiden tre båter under bygging, og ytterligere to er kontraktsfestet.

Disse er av mindre størrelse enn Vikabas, men verftet er klare for nye utfordringer med tilsvarende størrelse.


Vikabas vil få hjemmehavn i Roan, men firmaet Vikahav as har arbeidsområde fra Namsen i nord til Hitra/Frøya i sør.


Bildet viser reder Frode Viken flankert av Stig Morten Paulsen (til venstre) og Mikal Nordheim fra Viknaslipen AS.

Har du/dere interesse av Viknaslipen eller Vikabas er telefonnummeret 74 39 00 52, eventuelt kan daglig leder nås på 91 86 56 97.

bottom of page