top of page
  • vigdis30

FRA TEGNING TIL BÅT

Presentasjon av våre tegnekontor:Viknaslipen AS bruker per i dag to tegnekontor. Marin Design AS har levert oss tegnepakker både til fiskebåt, arbeidsbåter og katamaraner. Innovation JBA AS har levert oss tegnepakker til hurtiggående båter for personelltransport og arbeidsbåter men også nå en fiskebåt 14.99 meter.

Marin Design AS

Si litt om deres tegnekontor:

Marin Design holder til på Kolvereid i Nærøysund kommune. Antall ansatte er 14 med både variert og god utdannelse og erfaring. Etablert i 2006 og har hatt ei fin utvikling siden.

Hva er deres favorittdesign bygget av Viknaslipen og hvorfor?

Det blir som regel den siste levering til Viknaslipen, bygg 56 Havbåra.

Hva er det med deres design som plasserer dere i toppsjiktet av norsk design av fartøy?

Et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom både konsulent, verft og rederi er en av hovedgrunnene til at vi kan si at Ytre Namdal ledende i Norge innenfor visse fartøysegment når det kommer til design og bygging.

Hva er de nye trendene med tanke på energibruk, effektivitet, lasteromskapasitet?

Det er vel tydelig at det går mot varierende former for hybridløsninger eller hel-elektrisk på fremdriftsiden. Enda større fokus på optimaliserte skroglinjer samt også optimalisering av lasteromsvolum, spesielt på fiskefartøy.

Båtdesign 2040: Hvilke endringer tror dere vi vil se?

Om en ser på utviklingen fra år 2000 til i dag 2021 (samme tidsinterval) har ikke utviklingen/endringen av utstyret eller fartøytyper vært så enorme. Tror nok vi vil se det samme fremover, hvor sannsynligvis fremdriftssiden (elektrifiskering) og bemanningssiden (autonome fartøy) vil gi de største endringene.


Innovation JBA AS

Si litt om deres tegnekontor:

Innovation JBA AS er per i dag 3 ingeniører som designer, utvikler og konstruerer hurtiggående fartøy, arbeidsbåter, fiskebåter og spesialfartøy, samt annen marinteknisk konstruksjon. Firmaet har aner fra 1999, da det var både designkontor og verft. Vi utfører design, hydrodynamikk/CFD, stabilitet, dimensjonering og dokumentasjon.

Hva er deres favorittdesign bygget av Viknaslipen og hvorfor?

Viknaslipen har bygget flere båter som vi gjerne kunne omtalt som favorittbåt, men vi nevner Taifun i denne omgangen. Både design, utførelse og besetning har imponert mange passasjerer.

Hva er det med deres design som plasserer dere i toppsjiktet av norsk design av fartøy?

Innen hurtiggående fartøy legger vi vekt på å få til de gode kompromissene som gjør at fartøyene går godt i sjøen, kan holde høy fart og samtidig være effektive med tanke på forbruk og utslipp. Samtidig legger vi vekt på førermiljø og båtens egnethet til de oppgaver den skal utføre. Innen arbeids og fiskebåter er det utstrakt dialog med verft og kunde og effektiv spesialtilpasning som gjelder, samt optimalisering med tanke på størrelse på lasterom og ytelser forøvrig. På det nye fiskebåtdesignet som Viknaslipens bygg 59 innehar er det hentet inn kompetanse fra den svært erfarne båtdesigneren Gunnar Flatmo for å optimalisere skroglinjer under vann.

Hva er de nye trendene med tanke på energibruk, effektivitet, lasteromskapasitet?

Trendene trekker i retning av optimalisering, elekrifiskering og hybridisering. Dieselmotorer blir mere effektive og man kan i tillegg redusere forbruk med drivlinje med flere muligheter, for eksempel elektrisk under gitte driftskondisjoner.

Båtdesign 2040: Hvilke endringer tror dere vi vil se?

Det kommer verden til å få se når vi sammen med Viknaslipen tar fram neste generasjon revolusjonerende fiskefartøy.

Comments